องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 324 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน พฤศจิกายน [ 1 ธ.ค. 2564 ]87
162 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 23 พ.ย. 2564 ]98
163 จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 10 พ.ย. 2564 ]84
164 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]78
165 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน พ.ย. 2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]84
166 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน ตุลาคม [ 2 พ.ย. 2564 ]119
167 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม [ 29 ต.ค. 2564 ]81
168 รายงานงบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]81
169 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 28 ต.ค. 2564 ]75
170 กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ [ 20 ต.ค. 2564 ]84
171 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 20 ต.ค. 2564 ]107
172 จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เรื่อง แจ้งกำหนดการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 ต.ค. 2564 ]80
173 ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) [ 15 ต.ค. 2564 ]81
174 แผนการบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]82
175 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 4 [ 8 ต.ค. 2564 ]83
176 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (เดือน กค.2564-กย.2564) [ 8 ต.ค. 2564 ]87
177 ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 ต.ค. 2564 ]87
178 ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]77
179 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิก อบต. [ 6 ต.ค. 2564 ]114
180 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.ย. 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]78
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17