องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
  


  โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
  การขยายระยะเวลาการดำเนินการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่...

รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน มกราคม 2567... [ 6 ก.พ. 2567 ]
.......................................................................................................................
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540... [ 1 ก.พ. 2567 ]
.......................................................................................................................
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540... [ 1 ก.พ. 2567 ]
.......................................................................................................................
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าตอบแบบวัด IIT ... [ 19 ม.ค. 2567 ]
.......................................................................................................................
 
จดทะเบียนการค้าใช้เอกสารอะไร/ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560