องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 324 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 5 ก.ค. 2567 ]19
2 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567) [ 3 ก.ค. 2567 ]4
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 3 [ 3 ก.ค. 2567 ]4
4 ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๗ [ 12 มิ.ย. 2567 ]16
5 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 [ 6 มิ.ย. 2567 ]11
6 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]12
7 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 [ 13 พ.ค. 2567 ]15
8 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567 [ 3 พ.ค. 2567 ]11
9 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน เมษายน 2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]7
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 2 [ 9 เม.ย. 2567 ]8
11 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2567) [ 9 เม.ย. 2567 ]6
12 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]9
13 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]10
14 รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP เดือน มกราคม 2567 - เดือน มีนาคม 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]13
15 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 3 [ 1 เม.ย. 2567 ]1
16 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]18
17 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]18
18 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 19 ก.พ. 2567 ]18
19 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]30
20 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 ประจำเดือน มกราคม [ 1 ก.พ. 2567 ]18
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17