องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง