องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2564 เรื่อง แจ้งช่องทางชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Scan QR – Code หรือ Scan Barcode เพื่อชำระภาษี

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2564 เรื่อง แจ้งช่องทางชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Scan QR – Code หรือ Scan Barcode เพื่อชำระภาษี
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง