องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ