องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๙๕-๐๑๖ สายทาง แยกลาดยางผู้ใหญ่เพิ่ม-ฝายเสลี่ยงทอง หมู่ที่ ๑๒ บ้านสวนสวรรค์ ตำบลบ้านไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ [ 19 มิ.ย. 2567 ]10
2 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.95-01๘ สายทางหมู่บ้านหลังสวน -เชื่อมยางเกาะ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหลังสวน ตำบลบ้านไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ [ 14 มิ.ย. 2566 ]133
3 ประกาศประกวดก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 95-014 แยกลาดยาง-ไร่เอ็นวี (บ้านโคกกระเบื้องไห) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่ [ 11 ม.ค. 2566 ]152
4 ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ม.ค. 2566 ]161
5 ประกาศประกวดโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิน ชย.ถ. 95-006 แยก ทช.4053 - น้ำตกเทพทองคำ บ้านลำปอแดง หมู่ที่ 13 ต.บ้านไร่ [ 23 ก.ย. 2565 ]96
6 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ [ 11 ก.ค. 2565 ]162
7 ประกาศประกวดก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.95-004 สายทางแยก ทล.2028-บ้านโนนสวรรค์เก่า บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไร่ [ 2 ก.ย. 2564 ]207
8 ประกาศประกวดก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.95-004 สายทางแยก ทล.2028-บ้านโนนสวรรค์เก่า บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไร่ [ 7 ม.ค. 2564 ]127
9 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ร.ร.บ้านวังตาเทพ-วัดนอก หมู่ที่ 5 ต.บ้านไร่ [ 25 ก.ย. 2563 ]182
10 ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน [ 2 ส.ค. 2562 ]136
11 ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายพร้อมติดเครน [ 19 มี.ค. 2562 ]153