องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560

คณะผู้บริหาร


นายกรานต์  เขตจันทึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
089-8654973


 
นายจุฬาภรณ์  เพ็ญแข นายอำนาจ  กุมขุนทด

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
080-7302628
081-5487942

 
นางดวงแข  บรรจงปรุ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
083-3646942