องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
บริการประชาชน E-Service

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ: One Stop Service
ติดต่อ เวลาทำการ สำหรับเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์: 044-056138 E- mail: admin@tambonbanrai.go.th ผู้ดูแลระบบ only admin
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  
     
คู่มือการใช้งาน e-Service สำหรับประชาชน