องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 304 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน พฤศจิกายน [ 1 ธ.ค. 2564 ]78
142 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 23 พ.ย. 2564 ]85
143 จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 10 พ.ย. 2564 ]73
144 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]72
145 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน พ.ย. 2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]73
146 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน ตุลาคม [ 2 พ.ย. 2564 ]112
147 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม [ 29 ต.ค. 2564 ]73
148 รายงานงบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]74
149 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 28 ต.ค. 2564 ]67
150 กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ [ 20 ต.ค. 2564 ]78
151 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 20 ต.ค. 2564 ]103
152 จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เรื่อง แจ้งกำหนดการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 ต.ค. 2564 ]74
153 ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) [ 15 ต.ค. 2564 ]72
154 แผนการบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]74
155 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 4 [ 8 ต.ค. 2564 ]76
156 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (เดือน กค.2564-กย.2564) [ 8 ต.ค. 2564 ]78
157 ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 ต.ค. 2564 ]77
158 ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]72
159 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิก อบต. [ 6 ต.ค. 2564 ]109
160 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.ย. 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]71
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16