องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 324 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 [ 1 เม.ย. 2565 ]62
142 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.พ. 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]84
143 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ [ 1 มี.ค. 2565 ]90
144 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ [ 1 มี.ค. 2565 ]86
145 ประชาสัมพันธ์ที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ประจำปี 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]27
146 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ [ 9 ก.พ. 2565 ]88
147 ภูมิปัญญาท้องทิ่น ประจำปี 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]18
148 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ม.ค. 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]86
149 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน มกราคม [ 1 ก.พ. 2565 ]137
150 ข้อมูลลานกีฬา ประจำปี 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]21
151 หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]18
152 อัตตราภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]93
153 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ธ.ค. 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]86
154 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔) [ 5 ม.ค. 2565 ]92
155 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564) [ 4 ม.ค. 2565 ]86
156 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน ธันวาคม [ 4 ม.ค. 2565 ]120
157 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 [ 4 ม.ค. 2565 ]82
158 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 [ 4 ม.ค. 2565 ]85
159 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 [ 4 ม.ค. 2565 ]85
160 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน พ.ย. 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]93
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17