องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 324 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 แผนที่แม่บทแสดงแนวเขตการปกครอง อบต.บ้านไร่ [ 9 ม.ค. 2566 ]55
82 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. 2565 - ธ.ค. 2565) [ 5 ม.ค. 2566 ]40
83 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ธ.ค. 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]35
84 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]34
85 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565) [ 3 ม.ค. 2566 ]38
86 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1 [ 3 ม.ค. 2566 ]27
87 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 [ 1 ม.ค. 2566 ]22
88 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 [ 1 ม.ค. 2566 ]20
89 รายงานงบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]33
90 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน พ.ย. 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]38
91 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566   [ 2 ธ.ค. 2565 ]32
92 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]43
93 ประกาศบัญชีรายชื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]33
94 ภาษีป้าย2566 [ 16 พ.ย. 2565 ]56
95 หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 11 พ.ย. 2565 ]20
96 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ต.ค. 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]56
97 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]57
98 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม [ 31 ต.ค. 2565 ]32
99 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 31 ต.ค. 2565 ]26
100 แผนการบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ต.ค. 2565 ]74
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17