องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 320 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 2 [ 10 เม.ย. 2566 ]31
62 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน มี.ค. 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]29
63 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน มีนาคม [ 3 เม.ย. 2566 ]23
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 ถึง มีนาคม 2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]23
65 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 [ 3 เม.ย. 2566 ]13
66 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 [ 3 เม.ย. 2566 ]19
67 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4 [ 3 เม.ย. 2566 ]15
68 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4 [ 3 เม.ย. 2566 ]15
69 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 10 มี.ค. 2566 ]22
70 แนวทางนโยบาย No Gift Policy [ 10 มี.ค. 2566 ]36
71 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.พ. 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]30
72 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]30
73 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ม.ค. 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]25
74 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]27
75 ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ม.ค. 2566 ]31
76 ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy [ 10 ม.ค. 2566 ]23
77 แผนที่แม่บทแสดงแนวเขตการปกครอง อบต.บ้านไร่ [ 9 ม.ค. 2566 ]53
78 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. 2565 - ธ.ค. 2565) [ 5 ม.ค. 2566 ]35
79 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ธ.ค. 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]30
80 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]31
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16