องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 320 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 แผนการบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]32
42 รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP เดือน กรกฎาคม 2566 - เดือน กันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]25
43 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25667 ไตรมาสที่ 1 [ 29 ก.ย. 2566 ]17
44 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ส.ค. 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]41
45 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]9
46 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 28 ส.ค. 2566 ]43
47 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.ค. 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]41
48 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]40
49 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. 2566 - มิ.ย. 2566) [ 18 ก.ค. 2566 ]40
50 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน มิ.ย. 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]42
51 สรุปผลการจัดซื้ิอจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2566 ถึง มิถุนายน 2566) [ 3 ก.ค. 2566 ]52
52 รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP [ 3 ก.ค. 2566 ]31
53 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 3 [ 3 ก.ค. 2566 ]32
54 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.95-01๘ สายทางหมู่บ้านหลังสวน -เชื่อมยางเกาะ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหลังสวน ตำบลบ้านไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ [ 14 มิ.ย. 2566 ]37
55 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน พฤษภาคม [ 2 มิ.ย. 2566 ]30
56 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน พฤษภาคม [ 2 มิ.ย. 2566 ]36
57 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน พ.ค. 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]31
58 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน เม.ย. 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]24
59 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน เมษายน [ 1 พ.ค. 2566 ]26
60 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. 2566 - มี.ค. 2566) [ 11 เม.ย. 2566 ]25
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16