องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 324 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 [ 1 ก.พ. 2567 ]21
22 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 [ 1 ก.พ. 2567 ]20
23 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าตอบแบบวัด IIT [ 19 ม.ค. 2567 ]38
24 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าตอบแบบวัด EIT [ 19 ม.ค. 2567 ]39
25 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. 2566 - ธ.ค. 2566) [ 11 ม.ค. 2567 ]27
26 การขออาชญาบัตรสำรวจแร่ [ 9 ม.ค. 2567 ]57
27 การขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย [ 9 ม.ค. 2567 ]49
28 การขอร่อนแร่ [ 9 ม.ค. 2567 ]33
29 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 1 [ 9 ม.ค. 2567 ]9
30 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ธ.ค. 2566 [ 5 ม.ค. 2567 ]24
31 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 [ 3 ม.ค. 2567 ]3
32 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]28
33 รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP เดือน ตุลาคม 2566 - เดือน ธันวาคม 2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]27
34 ข้อมูลลานกีฬา ประจำปี 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]3
35 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน พ.ย. 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]30
36 รายงานงบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]39
37 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]26
38 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ต.ค. 2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]38
39 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน ตุลาคม [ 2 พ.ย. 2566 ]57
40 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]80
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17