องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 324 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 กิจกรรมความสุขพ่อ สู่แผ่นดิน [ 26 ก.พ. 2562 ]82
302 จดหมายข่าว การจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ [ 12 ก.พ. 2562 ]86
303 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]80
304 คู่มือการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน และ ภาษีป้าย [ 4 ก.พ. 2562 ]123
305 กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี [ 7 ม.ค. 2562 ]76
306 แนะนำการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 7 ม.ค. 2562 ]87
307 แนะนำการชำระภาษีป้าย [ 7 ม.ค. 2562 ]82
308 แนะนำการชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 7 ม.ค. 2562 ]82
309 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 7 ม.ค. 2562 ]135
310 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษี [ 4 ม.ค. 2562 ]105
311 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]152
312 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]135
313 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]89
314 ข่าวสารโรคพิษุนัขบ้า [ 7 ก.ย. 2561 ]119
315 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 4 ก.ย. 2561 ]92
316 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 1 ส.ค. 2561 ]81
317 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 2 ก.ค. 2561 ]77
318 รับบริจาคมือถือเก่า [ 11 มิ.ย. 2561 ]126
319 อบต.บ้านไร่ ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ [ 5 มิ.ย. 2561 ]97
320 การสร้างวินัยในชุมชน มุ่งสู่การจัดการขยะที่ยังยืน [ 4 มิ.ย. 2561 ]151
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17