องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 320 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประชาสัมพันธ์ตารางออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]238
282 จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2562 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ สำรวจป้ายภาษีประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]82
283 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]77
284 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 4 ก.ย. 2562 ]79
285 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]79
286 ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน [ 2 ส.ค. 2562 ]179
287 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]137
288 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]75
289 จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษี เดือนพฤษภาคม 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]80
290 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]118
291 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) [ 1 พ.ค. 2562 ]103
292 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) [ 1 พ.ค. 2562 ]86
293 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]80
294 จดหมายข่าว การจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 ประจำเดือนเมษายน [ 4 เม.ย. 2562 ]81
295 ความรู้เรื่องโรคเอดส์ [ 20 มี.ค. 2562 ]131
296 จดหมายข่าว การจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 ประจำเดือน มีนาคม [ 13 มี.ค. 2562 ]149
297 กิจกรรมความสุขพ่อ สู่แผ่นดิน [ 26 ก.พ. 2562 ]80
298 จดหมายข่าว การจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ [ 12 ก.พ. 2562 ]82
299 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]79
300 คู่มือการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน และ ภาษีป้าย [ 4 ก.พ. 2562 ]117
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16