องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 324 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศแจ้งขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถึง 30 กันยายน 2563 นีั้ [ 1 ก.ย. 2563 ]147
242 จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2563 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เรื่อง ตารางออกรับชำรำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]87
243 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1/2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]81
244 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]134
245 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.ค. 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]81
246 แจ้งกำหนดการรณรงค์เรื่องไข้เลือดออก [ 22 ก.ค. 2563 ]147
247 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]111
248 ข่าวสาร ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]139
249 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563) [ 9 ก.ค. 2563 ]81
250 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3( เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563) [ 3 ก.ค. 2563 ]76
251 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]113
252 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน มิ.ย. 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]81
253 การชำระภาษีโรงเรือนภาษีที่ดินประจำปี 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]74
254 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]74
255 รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 19 มิ.ย. 2563 ]74
256 การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]87
257 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน พ.ค. 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]78
258 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 [ 21 พ.ค. 2563 ]78
259 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]87
260 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน เม.ย. 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]110
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17