องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 324 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]122
222 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]79
223 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 16 ธ.ค. 2563 ]112
224 ภาษีป้ายอัตราใหม่2564 [ 14 ธ.ค. 2563 ]119
225 มาตรการป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 11 ธ.ค. 2563 ]59
226 แจ้งยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 10 ธ.ค. 2563 ]97
227 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]116
228 รายงานแก้ไขเพิ่มเติมงบสิ้นปีงบประมาณ 63 [ 3 ธ.ค. 2563 ]74
229 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน พ.ย. 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]89
230 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]80
231 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]81
232 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ต.ค. 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]80
233 รายงานงบสิ้นปีงบประมาณ 63 [ 30 ต.ค. 2563 ]85
234 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ต.ค. 2563 ]58
235 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4( กรกฏาคม 2563 ถึง กันยายน 2563) [ 6 ต.ค. 2563 ]78
236 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.ย. 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]84
237 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]77
238 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]83
239 แจ้งประชาสัมพันธ์การออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]108
240 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ส.ค. 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]119
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17