องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 320 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3 [ 1 เม.ย. 2564 ]89
202 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3 [ 1 เม.ย. 2564 ]79
203 จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2564 เรื่อง แจ้งตารางออกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]89
204 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]87
205 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.พ. 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]84
206 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]83
207 เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]78
208 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ม.ค. 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]114
209 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) [ 27 ม.ค. 2564 ]78
210 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 11 ม.ค. 2564 ]109
211 รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]121
212 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1( ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563) [ 4 ม.ค. 2564 ]76
213 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ธ.ค. 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]117
214 วิธีการคำนวนค่าภาษีป้ายตามอัตราภาษีป้าย(ใหม่)2564 [ 29 ธ.ค. 2563 ]162
215 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 18 ธ.ค. 2563 ]92
216 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ [ 16 ธ.ค. 2563 ]126
217 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]122
218 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]78
219 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 16 ธ.ค. 2563 ]112
220 ภาษีป้ายอัตราใหม่2564 [ 14 ธ.ค. 2563 ]119
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16