องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 315 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ส.ค. 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]82
182 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน สิงหาคม [ 1 ก.ย. 2564 ]97
183 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.ค. 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]86
184 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กรกฎาคม [ 2 ส.ค. 2564 ]125
185 จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 เรื่อง แจ้งเตือนให้มาชำรำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]80
186 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. 2564 - มิ.ย. 2564) [ 5 ก.ค. 2564 ]95
187 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน มิ.ย. 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]80
188 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2564 ถึง มิถุนายน 2564) [ 1 ก.ค. 2564 ]80
189 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4 [ 1 ก.ค. 2564 ]81
190 ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 17 มิ.ย. 2564 ]78
191 จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2564 เรื่อง แจ้งช่องทางชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Scan QR – Code หรือ Scan Barcode เพื่อชำระภาษี [ 10 มิ.ย. 2564 ]135
192 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน พ.ค. 2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]79
193 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพราะราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 [ 1 มิ.ย. 2564 ]85
194 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน เม.ย. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]80
195 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2546 [ 2 เม.ย. 2564 ]82
196 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3 [ 1 เม.ย. 2564 ]88
197 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3 [ 1 เม.ย. 2564 ]79
198 จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2564 เรื่อง แจ้งตารางออกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]87
199 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]86
200 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.พ. 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]84
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16