องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 320 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๗ [ 12 มิ.ย. 2567 ]3
2 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 [ 6 มิ.ย. 2567 ]3
3 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]2
4 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 [ 13 พ.ค. 2567 ]3
5 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567 [ 3 พ.ค. 2567 ]4
6 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน เมษายน 2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]2
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 2 [ 9 เม.ย. 2567 ]6
8 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2567) [ 9 เม.ย. 2567 ]3
9 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]8
10 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]6
11 รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP เดือน มกราคม 2567 - เดือน มีนาคม 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]8
12 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]15
13 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]15
14 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 19 ก.พ. 2567 ]17
15 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]26
16 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 ประจำเดือน มกราคม [ 1 ก.พ. 2567 ]15
17 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 [ 1 ก.พ. 2567 ]14
18 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 [ 1 ก.พ. 2567 ]18
19 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าตอบแบบวัด IIT [ 19 ม.ค. 2567 ]33
20 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าตอบแบบวัด EIT [ 19 ม.ค. 2567 ]32
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16