องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
  การงดเผาในที่โล่ง ประจำปี 2565[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 37]
 
  วันงดสูบบุหรี่โลก 2565[วันที่ 2022-05-31][ผู้อ่าน 32]
 
  ติดตั้งและซ่อมแซมไฟส่องสว่างบนถนน ในบ้านวังอ้ายคง ...[วันที่ 2022-05-30][ผู้อ่าน 180]
 
  ออกชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 จำนว...[วันที่ 2022-05-30][ผู้อ่าน 130]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้ (วันต้นไม้ประจำปีของชาติ)[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 144]
 
  การรับมือ PM 2.5 ประจำปี 2565[วันที่ 2022-02-07][ผู้อ่าน 57]
 
  โครงการสร้างฝายมีชีวิต [วันที่ 2021-12-24][ผู้อ่าน 127]
 
  ไข้หวัดใหญ่[วันที่ 2021-12-07][ผู้อ่าน 21]
 
  การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจ...[วันที่ 2021-11-10][ผู้อ่าน 301]
 
  ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ 2564[วันที่ 2021-06-11][ผู้อ่าน 106]
 
  ช่องทางชำระเงิน Scan QR – Code หรือ Scan Barcode ...[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 583]
 
  กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19[วันที่ 2021-06-09][ผู้อ่าน 325]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9