องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
  กิจกรรมเข้าพรรษา 15 กรกฎาคม 2562[วันที่ 2019-07-15][ผู้อ่าน 267]
 
  โครงการตามแนวพระราชดำริ ปลูกป่า ปล่อยปลา [วันที่ 2019-06-01][ผู้อ่าน 499]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานต้านภัยแล้ง ประจำปี 2563[วันที่ 2019-04-28][ผู้อ่าน 245]
 
  ออกรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562[วันที่ 2019-03-11][ผู้อ่าน 223]
 
  โครงการพระราชดำริ ”ในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข “[วันที่ 2019-02-19][ผู้อ่าน 441]
 
  แยกก่อนทิ้ง[วันที่ 2019-01-09][ผู้อ่าน 468]
 
   1 อปท. 1 ถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม[วันที่ 2018-12-18][ผู้อ่าน 518]
 
  ฺBig Cleaning Day อบต.บ้านไร่[วันที่ 2018-12-04][ผู้อ่าน 579]
 
  โครงการตามแนวพระราชดำริ โดยการปลูกต้นกลปพฤก ซึ่งเป...[วันที่ 2018-08-22][ผู้อ่าน 353]
 
  ขอเชิญครัวเรือนร่วมกิจกรรม การคัดแยกขยะที่ต้นทางโด...[วันที่ 2018-07-02][ผู้อ่าน 764]
 
  การจัดทำถังขยะเปียกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[วันที่ 2018-06-14][ผู้อ่าน 876]
 
  กิจกรรมตำบลสีเขียว[วันที่ 2018-05-16][ผู้อ่าน 631]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9