องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน[วันที่ 2024-07-12][ผู้อ่าน 4]
 
  โครงการ 1 อปท. 1สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทส...[วันที่ 2024-06-26][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปร...[วันที่ 2024-05-23][ผู้อ่าน 38]
 
  อปท. ผลการจัด MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงปร...[วันที่ 2024-03-20][ผู้อ่าน 65]
 
  ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลบ้านไร่[วันที่ 2024-02-05][ผู้อ่าน 36]
 
  โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน[วันที่ 2024-02-01][ผู้อ่าน 50]
 
  ประชาสัมพันธ์แหล่งทีพักใกล้อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม[วันที่ 2024-01-10][ผู้อ่าน 21]
 
  การขยายระยะเวลาการดำเนินการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่...[วันที่ 2023-11-22][ผู้อ่าน 72]
 
  กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก[วันที่ 2023-09-29][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3 ประจำปี...[วันที่ 2023-09-25][ผู้อ่าน 26]
 
  รณรงค์ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร[วันที่ 2023-07-07][ผู้อ่าน 126]
 
  พ่นหมมอกควันกำจัดยุงลาย 2566[วันที่ 2023-06-23][ผู้อ่าน 132]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9