องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
  โครงการกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้า...[วันที่ 2019-09-25][ผู้อ่าน 362]
 
  โครงการพ่นหมอกควันจำกัดยุงลาย ประจำปี 2562[วันที่ 2019-09-16][ผู้อ่าน 602]
 
  โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ...[วันที่ 2019-09-13][ผู้อ่าน 530]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ [วันที่ 2019-09-12][ผู้อ่าน 366]
 
  โครงการคัดแยกขยะและพัฒนาการบริหารขยะเปียกในครัวเรื...[วันที่ 2019-09-11][ผู้อ่าน 305]
 
  โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจร[วันที่ 2019-08-29][ผู้อ่าน 355]
 
  โครงการกระเจียวคืนทุ่ง [วันที่ 2019-08-22][ผู้อ่าน 406]
 
  สภากาแฟ ยามเช้า 15 สิงหาคม 2562[วันที่ 2019-08-15][ผู้อ่าน 547]
 
  วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562[วันที่ 2019-08-12][ผู้อ่าน 282]
 
  โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ บ้านสวนป...[วันที่ 2019-08-07][ผู้อ่าน 331]
 
  กิจกรรมขยับกายสบายชีวา[วันที่ 2019-08-07][ผู้อ่าน 305]
 
  กิจกรรมโครงการผู้ว่าพาเข้าวัด 31/7/2562[วันที่ 2019-07-31][ผู้อ่าน 306]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8