องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
 


โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน


องค์การบริการส่วนตำบลบ้านไร่ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เป้าหมายทั้ง 16 หมู่บ้าน ของตำบลบ้านไร่ ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์.

2024-07-12
2024-06-26
2024-05-23
2024-03-20
2024-02-05
2024-02-01
2024-01-10
2023-11-22
2023-09-29
2023-09-25