องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
 


รณรงค์ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร


     โฟม (Foam) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดโพลิสไตรีน ผ่านกรรมวิธีการผลิต โดยใช้สาร เร่ง หรือสารที่ทำให้ขยายตัว ทำให้เกิดการฟูและพองตัว จากการใช้ความร้อนสูง ซึ่งสารที่เป็นส่วนประกอบใน การผลิตโฟมชนิดหนึ่งมีส่วนทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีการพัฒนาโดยใช้ก๊าซ Butane หรือ Pentane เป็นตัวทำให้ฟูฟองแทน ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง แต่บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ที่ทำ จากโฟม ก็ยังเป็นปัญหาก่อให้เกิดขยะล้นเมืองเพราะเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตาม ธรรมชาติ เมื่อทำลายโฟมก็ทำให้เกิดมลพิษสร้างปัญหาให้กับสังคมส่วนรวมในหลายๆด้าน รวมทั้งการใช้โฟมในการบรรจุอาหาร สามารถก่อให้เกิดการปนเปื้อนมากับอาหารที่บรรจุอยู่ในกล่องโฟมได้ นอกจากนี้การทานอาหารจากกล่องโฟมอย่างน้อยวัยละ 1 มื้อ เช่น การทานข้าวจากกล่องโฟมในมื้อใดมื้อหนึ่ง ติดต่อกันเป็นเป็นเวลานาน 10 ปีจะทำให้มีความเสี่ยงโรคมะเร็งสูงกว่าคนปกติถึง 6 เท่า ปัญหาสุขภาพที่เกิด จากสารพิษในกล่องโฟม ซึ่งปนเปื้อนมากับอาหารที่เราทาน นอกจากก่อให้เกิดมะเร็งแล้ว จะยังทำลายไข กระดูก ทำลายตับและไต ทำให้ผิวหนังแห้ง มีผลทำให้การเคลื่อนไหวร่างกายและการทรงตัวของคนเราทำได้ ไม่ดี เนื่องจากสารสไตรีนที่ปนเปื้อนมาในอาหารมีผลต่อประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย

       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จึงขอความร่วมมือ ให้ทุกท่าน ลด ละ เลิก การใช้โฟมในการบรรจุอาหาร เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

2024-03-20
2024-02-01
2023-11-22
2023-06-23
2023-05-12
2023-02-13
2022-11-18
2022-07-11
2022-07-03
2022-07-03