องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
 


พ่นหมมอกควันกำจัดยุงลาย 2566


    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ตำบลบ้านไร่ ทั้ง 16 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2566

2024-07-12
2024-06-26
2024-05-23
2024-03-20
2024-02-05
2024-02-01
2024-01-10
2023-11-22
2023-09-29
2023-09-25