องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
 


อปท. ผลการจัด MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ


ประชาสัมพันธ์ อปท. ผลการจัด MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ดำเนินโครงการธนาคารขยะ นำร่องก่อน 1  หมู่บ้าน ได้แก่หมู่บ้านวังใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ มีแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ และจะมีการรับซื้อขยะ ในวันที่ 21 ของทุกเดือน

2024-07-12
2024-06-26
2024-05-23
2024-03-20
2024-02-05
2024-02-01
2024-01-10
2023-11-22
2023-09-29
2023-09-25