องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560
 
  โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ...
      

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำปี 256...

  โครงการคัดแยกขยะและพัฒนาการบริหารขยะเปียกในครัวเรื...
      

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นำร่องอบรมการคัดแยกขยะ การจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ระหว่...

 
เปิดแล้วงานเทศกาลท่องเที่ยว “ดอกกระเจียวบาน” ประจำปี 2560 และชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
inside ปรองดอง 3 นาที