องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
  


  สำรวจป้ายภาษีประจำปี2566
  พ่นหมอกควัน 65

ภาษีป้าย2566... [ 16 พ.ย. 2565 ]
 
จดทะเบียนการค้าใช้เอกสารอะไร/ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์
กฏหมายลำดับรองเกี่ยวกับภาษีป้าย
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560