องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 235 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 10 มี.ค. 2566 ]1
2 แนวทางนโยบาย No Gift Policy [ 10 มี.ค. 2566 ]5
3 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.พ. 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]4
4 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]5
5 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ม.ค. 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]8
6 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]7
7 ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ม.ค. 2566 ]10
8 ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy [ 10 ม.ค. 2566 ]1
9 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. 2565 - ธ.ค. 2565) [ 5 ม.ค. 2566 ]8
10 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ธ.ค. 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]8
11 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]9
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565) [ 3 ม.ค. 2566 ]8
13 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1 [ 3 ม.ค. 2566 ]1
14 รายงานงบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]7
15 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน พ.ย. 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]12
16 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566   [ 2 ธ.ค. 2565 ]9
17 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]11
18 ประกาศบัญชีรายชื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]9
19 ภาษีป้าย2566 [ 16 พ.ย. 2565 ]31
20 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ต.ค. 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]31
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12