องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 275 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ส.ค. 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]7
2 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]3
3 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 28 ส.ค. 2566 ]7
4 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.ค. 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]10
5 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]9
6 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. 2566 - มิ.ย. 2566) [ 18 ก.ค. 2566 ]10
7 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน มิ.ย. 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]11
8 สรุปผลการจัดซื้ิอจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2566 ถึง มิถุนายน 2566) [ 3 ก.ค. 2566 ]12
9 รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP [ 3 ก.ค. 2566 ]5
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 3 [ 3 ก.ค. 2566 ]4
11 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.95-01๘ สายทางหมู่บ้านหลังสวน -เชื่อมยางเกาะ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหลังสวน ตำบลบ้านไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ [ 14 มิ.ย. 2566 ]11
12 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน พฤษภาคม [ 2 มิ.ย. 2566 ]5
13 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน พฤษภาคม [ 2 มิ.ย. 2566 ]7
14 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน พ.ค. 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]6
15 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน เม.ย. 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]8
16 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน เมษายน [ 1 พ.ค. 2566 ]9
17 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. 2566 - มี.ค. 2566) [ 11 เม.ย. 2566 ]9
18 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 2 [ 10 เม.ย. 2566 ]13
19 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน มี.ค. 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]10
20 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน มีนาคม [ 3 เม.ย. 2566 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14