องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
  Big cleanning Day องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่[วันที่ 2020-03-19][ผู้อ่าน 7]
 
  โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า[วันที่ 2020-03-13][ผู้อ่าน 13]
 
  ล้างมือด้วยเจลป้องกันเชื้อโรคศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า...[วันที่ 2020-03-09][ผู้อ่าน 13]
 
  อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การทำหน้ากากอนามัยป้อง...[วันที่ 2020-03-07][ผู้อ่าน 31]
 
  ภาพกิจกรรม จิตอาสาต้านภัยแล้ง ณ อ่างเก็บน้ำลำห้วยย...[วันที่ 2020-02-28][ผู้อ่าน 22]
 
  ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่ที่9[วันที่ 2020-01-30][ผู้อ่าน 35]
 
  กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเทพสถิต ครั้งที่ 21 [วันที่ 2019-12-20][ผู้อ่าน 50]
 
  จิตอาสา 5 ธันวา ณ น้ำตกเทพพนา อำเภอเทพสถิต จังหวัด...[วันที่ 2019-12-05][ผู้อ่าน 32]
 
  ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [วันที่ 2019-11-28][ผู้อ่าน 46]
 
  กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ณ ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูม...[วันที่ 2019-11-21][ผู้อ่าน 45]
 
  กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี2562[วันที่ 2019-11-11][ผู้อ่าน 26]
 
  วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562 [วันที่ 2019-10-23][ผู้อ่าน 35]
 

หน้า 1|2|3|4