องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
  พ่นหมมอกควันกำจัดยุงลาย 2566[วันที่ 2023-06-23][ผู้อ่าน 36]
 
  ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า 2566[วันที่ 2023-05-12][ผู้อ่าน 37]
 
  ประชาสัมพันธ์ ป้องกัน การคลอดก่อนกำหนด[วันที่ 2023-02-13][ผู้อ่าน 98]
 
  สำรวจป้ายภาษีประจำปี2566[วันที่ 2022-11-18][ผู้อ่าน 82]
 
  พ่นหมอกควัน 65[วันที่ 2022-07-11][ผู้อ่าน 112]
 
  รณรงค์ลดการใช้พลาสติก[วันที่ 2022-07-03][ผู้อ่าน 24]
 
  รณรงค์ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร[วันที่ 2022-07-03][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย[วันที่ 2022-06-13][ผู้อ่าน 123]
 
  การจัดการน้ำเสีย[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 16]
 
  ขุดวางท่อระบบน้ำปะปา[วันที่ 2022-06-06][ผู้อ่าน 119]
 
  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พ...[วันที่ 2022-06-03][ผู้อ่าน 105]
 
  การงดเผาในที่โล่ง ประจำปี 2565[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 7]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8