องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์ ป้องกัน การคลอดก่อนกำหนด[วันที่ 2023-02-13][ผู้อ่าน 64]
 
  สำรวจป้ายภาษีประจำปี2566[วันที่ 2022-11-18][ผู้อ่าน 54]
 
  พ่นหมอกควัน 65[วันที่ 2022-07-11][ผู้อ่าน 87]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย[วันที่ 2022-06-13][ผู้อ่าน 93]
 
  ขุดวางท่อระบบน้ำปะปา[วันที่ 2022-06-06][ผู้อ่าน 98]
 
  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พ...[วันที่ 2022-06-03][ผู้อ่าน 88]
 
  ติดตั้งและซ่อมแซมไฟส่องสว่างบนถนน ในบ้านวังอ้ายคง ...[วันที่ 2022-05-30][ผู้อ่าน 116]
 
  ออกชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 จำนว...[วันที่ 2022-05-30][ผู้อ่าน 82]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้ (วันต้นไม้ประจำปีของชาติ)[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 84]
 
  โครงการสร้างฝายมีชีวิต [วันที่ 2021-12-24][ผู้อ่าน 84]
 
  การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจ...[วันที่ 2021-11-10][ผู้อ่าน 235]
 
  ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ 2564[วันที่ 2021-06-11][ผู้อ่าน 60]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7