องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
  วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562 [วันที่ 2019-10-23][ผู้อ่าน 13]
 
  พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็...[วันที่ 2019-10-13][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้า...[วันที่ 2019-09-25][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการพ่นหมอกควันจำกัดยุงลาย ประจำปี 2562[วันที่ 2019-09-16][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ...[วันที่ 2019-09-13][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ [วันที่ 2019-09-12][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการคัดแยกขยะและพัฒนาการบริหารขยะเปียกในครัวเรื...[วันที่ 2019-09-11][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจร[วันที่ 2019-08-29][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการกระเจียวคืนทุ่ง [วันที่ 2019-08-22][ผู้อ่าน 18]
 
  สภากาแฟ ยามเช้า 15 สิงหาคม 2562[วันที่ 2019-08-15][ผู้อ่าน 68]
 
  วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562[วันที่ 2019-08-12][ผู้อ่าน 39]
 
  โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ บ้านสวนป...[วันที่ 2019-08-07][ผู้อ่าน 53]
 

หน้า 1|2|3