องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
  โครงการคัดแยกขยะและพัฒนาการบริหารขยะเปียกในครัวเรื...[วันที่ 2019-09-11][ผู้อ่าน 94]
 
  โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจร[วันที่ 2019-08-29][ผู้อ่าน 44]
 
  โครงการกระเจียวคืนทุ่ง [วันที่ 2019-08-22][ผู้อ่าน 72]
 
  สภากาแฟ ยามเช้า 15 สิงหาคม 2562[วันที่ 2019-08-15][ผู้อ่าน 172]
 
  วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562[วันที่ 2019-08-12][ผู้อ่าน 82]
 
  โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ บ้านสวนป...[วันที่ 2019-08-07][ผู้อ่าน 93]
 
  กิจกรรมขยับกายสบายชีวา[วันที่ 2019-08-07][ผู้อ่าน 89]
 
  กิจกรรมโครงการผู้ว่าพาเข้าวัด 31/7/2562[วันที่ 2019-07-31][ผู้อ่าน 90]
 
  กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเ...[วันที่ 2019-07-28][ผู้อ่าน 88]
 
  กิจกรรมเข้าพรรษา 15 กรกฎาคม 2562[วันที่ 2019-07-15][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการตามแนวพระราชดำริ ปลูกป่า ปล่อยปลา [วันที่ 2019-06-01][ผู้อ่าน 59]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานต้านภัยแล้ง ประจำปี 2563[วันที่ 2019-04-28][ผู้อ่าน 4]
 

|1|2หน้า 3|4|5