องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
  อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การทำหน้ากากอนามัยป้อง...[วันที่ 2020-03-07][ผู้อ่าน 344]
 
  ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่ที่9[วันที่ 2020-01-30][ผู้อ่าน 358]
 
  จดหมายข่าว การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563[วันที่ 2020-01-08][ผู้อ่าน 150]
 
  กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเทพสถิต ครั้งที่ 21 [วันที่ 2019-12-20][ผู้อ่าน 359]
 
  จิตอาสา 5 ธันวา ณ น้ำตกเทพพนา อำเภอเทพสถิต จังหวัด...[วันที่ 2019-12-05][ผู้อ่าน 327]
 
  ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [วันที่ 2019-11-28][ผู้อ่าน 264]
 
  กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ณ ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูม...[วันที่ 2019-11-21][ผู้อ่าน 339]
 
  กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี2562[วันที่ 2019-11-11][ผู้อ่าน 339]
 
  วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562 [วันที่ 2019-10-23][ผู้อ่าน 305]
 
  พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็...[วันที่ 2019-10-13][ผู้อ่าน 279]
 
  โครงการกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้า...[วันที่ 2019-09-25][ผู้อ่าน 307]
 
  โครงการพ่นหมอกควันจำกัดยุงลาย ประจำปี 2562[วันที่ 2019-09-16][ผู้อ่าน 530]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7