องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
  โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ป...[วันที่ 2020-07-16][ผู้อ่าน 293]
 
  ประชุมหาลือแนวทางป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2563[วันที่ 2020-07-13][ผู้อ่าน 268]
 
  อบต.บ้านไร่ออกสำรวจป้ายพร้อมเก็บภาษีป้ายประจำปี 25...[วันที่ 2020-07-09][ผู้อ่าน 296]
 
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2563 [วันที่ 2020-05-20][ผู้อ่าน 253]
 
  กิจกรรมแจกเจลแฮลกอฮอร์ให้แก่ประชาชนในเขตตำบลบ้านไร...[วันที่ 2020-05-19][ผู้อ่าน 291]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานต้านภัยแล้ง ประจำปี 2563[วันที่ 2020-04-28][ผู้อ่าน 387]
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดโควิค -19 [วันที่ 2020-04-07][ผู้อ่าน 394]
 
  ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี2563[วันที่ 2020-03-30][ผู้อ่าน 394]
 
  Big cleanning Day องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่[วันที่ 2020-03-19][ผู้อ่าน 338]
 
  โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า[วันที่ 2020-03-13][ผู้อ่าน 282]
 
  ล้างมือด้วยเจลป้องกันเชื้อโรคศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า...[วันที่ 2020-03-09][ผู้อ่าน 314]
 
  อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การทำหน้ากากอนามัยป้อง...[วันที่ 2020-03-07][ผู้อ่าน 364]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8