องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
  กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานต้านภัยแล้ง ประจำปี 2563[วันที่ 2019-04-28][ผู้อ่าน 236]
 
  ออกรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562[วันที่ 2019-03-11][ผู้อ่าน 213]
 
  โครงการพระราชดำริ ”ในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข “[วันที่ 2019-02-19][ผู้อ่าน 423]
 
  แยกก่อนทิ้ง[วันที่ 2019-01-09][ผู้อ่าน 453]
 
   1 อปท. 1 ถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม[วันที่ 2018-12-18][ผู้อ่าน 491]
 
  ฺBig Cleaning Day อบต.บ้านไร่[วันที่ 2018-12-04][ผู้อ่าน 547]
 
  โครงการตามแนวพระราชดำริ โดยการปลูกต้นกลปพฤก ซึ่งเป...[วันที่ 2018-08-22][ผู้อ่าน 335]
 
  ขอเชิญครัวเรือนร่วมกิจกรรม การคัดแยกขยะที่ต้นทางโด...[วันที่ 2018-07-02][ผู้อ่าน 727]
 
  การจัดทำถังขยะเปียกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[วันที่ 2018-06-14][ผู้อ่าน 854]
 
  กิจกรรมตำบลสีเขียว[วันที่ 2018-05-16][ผู้อ่าน 615]
 
  โครงการทำดอกไม้จันทร์ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ[วันที่ 2017-08-15][ผู้อ่าน 515]
 
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560[วันที่ 2017-08-12][ผู้อ่าน 579]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8