องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. 2565 - มิ.ย. 2565)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. 2565 - มิ.ย. 2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง