องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 245 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ส.ค. 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]92
162 ประกาศแจ้งขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถึง 30 กันยายน 2563 นีั้ [ 1 ก.ย. 2563 ]99
163 จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2563 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เรื่อง ตารางออกรับชำรำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]61
164 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1/2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]58
165 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]104
166 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.ค. 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]58
167 แจ้งกำหนดการรณรงค์เรื่องไข้เลือดออก [ 22 ก.ค. 2563 ]105
168 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]66
169 ข่าวสาร ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]99
170 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563) [ 9 ก.ค. 2563 ]62
171 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3( เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563) [ 3 ก.ค. 2563 ]58
172 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]94
173 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน มิ.ย. 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]59
174 การชำระภาษีโรงเรือนภาษีที่ดินประจำปี 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]55
175 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]55
176 รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 19 มิ.ย. 2563 ]55
177 การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]63
178 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน พ.ค. 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]58
179 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 [ 21 พ.ค. 2563 ]57
180 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]57
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13