องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 245 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ [ 16 ธ.ค. 2563 ]104
142 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]99
143 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]56
144 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 16 ธ.ค. 2563 ]91
145 ภาษีป้ายอัตราใหม่2564 [ 14 ธ.ค. 2563 ]101
146 มาตรการป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 11 ธ.ค. 2563 ]40
147 แจ้งยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 10 ธ.ค. 2563 ]64
148 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]96
149 รายงานแก้ไขเพิ่มเติมงบสิ้นปีงบประมาณ 63 [ 3 ธ.ค. 2563 ]55
150 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน พ.ย. 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]62
151 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]56
152 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]58
153 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ต.ค. 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]60
154 รายงานงบสิ้นปีงบประมาณ 63 [ 30 ต.ค. 2563 ]60
155 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ต.ค. 2563 ]38
156 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4( กรกฏาคม 2563 ถึง กันยายน 2563) [ 6 ต.ค. 2563 ]55
157 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.ย. 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]61
158 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]60
159 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]60
160 แจ้งประชาสัมพันธ์การออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]62
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13