องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 245 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2564 เรื่อง แจ้งช่องทางชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Scan QR – Code หรือ Scan Barcode เพื่อชำระภาษี [ 10 มิ.ย. 2564 ]100
122 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน พ.ค. 2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]57
123 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพราะราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 [ 1 มิ.ย. 2564 ]63
124 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน เม.ย. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]59
125 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2546 [ 2 เม.ย. 2564 ]66
126 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3 [ 1 เม.ย. 2564 ]66
127 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3 [ 1 เม.ย. 2564 ]61
128 จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2564 เรื่อง แจ้งตารางออกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]65
129 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]67
130 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.พ. 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]64
131 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]64
132 เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]59
133 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ม.ค. 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]96
134 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) [ 27 ม.ค. 2564 ]60
135 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 11 ม.ค. 2564 ]91
136 รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]100
137 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1( ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563) [ 4 ม.ค. 2564 ]60
138 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ธ.ค. 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]99
139 วิธีการคำนวนค่าภาษีป้ายตามอัตราภาษีป้าย(ใหม่)2564 [ 29 ธ.ค. 2563 ]124
140 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 18 ธ.ค. 2563 ]75
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13