องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 245 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.ย. 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]57
102 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]56
103 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กันยายน [ 1 ต.ค. 2564 ]63
104 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2564 ถึง กันยายน 2564) [ 1 ต.ค. 2564 ]63
105 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 [ 1 ต.ค. 2564 ]56
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้นไร่ เรื่อง ยกเลิกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาอื่นๆที่ทางราชกรออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ [ 23 ก.ย. 2564 ]101
107 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]40
108 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]37
109 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]37
110 จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน ปี2564 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ การออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ปี 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]103
111 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ส.ค. 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]58
112 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน สิงหาคม [ 1 ก.ย. 2564 ]66
113 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.ค. 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]61
114 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กรกฎาคม [ 2 ส.ค. 2564 ]96
115 จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 เรื่อง แจ้งเตือนให้มาชำรำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]60
116 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. 2564 - มิ.ย. 2564) [ 5 ก.ค. 2564 ]69
117 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน มิ.ย. 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]60
118 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2564 ถึง มิถุนายน 2564) [ 1 ก.ค. 2564 ]58
119 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4 [ 1 ก.ค. 2564 ]58
120 ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 17 มิ.ย. 2564 ]56
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13