องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 286 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน มิ.ย. 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]65
82 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน มิถุนายน [ 1 ก.ค. 2565 ]64
83 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. 2565 - มิ.ย. 2565) [ 1 ก.ค. 2565 ]64
84 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาส 3 [ 1 ก.ค. 2565 ]57
85 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาส 3 [ 1 ก.ค. 2565 ]57
86 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4 [ 1 ก.ค. 2565 ]13
87 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน พ.ค. 2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]117
88 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน พฤษภาคม [ 1 มิ.ย. 2565 ]123
89 ขอประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน [ 31 พ.ค. 2565 ]11
90 มาตรการป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา [ 19 พ.ค. 2565 ]9
91 สรุปสาระสำคัญ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 19 พ.ค. 2565 ]8
92 ด่วนที่สุด ที่ มท 0804/ว555 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 19 พ.ค. 2565 ]8
93 หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]8
94 ประชาสัมพันธ์ การออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]82
95 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน เม.ย. 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]79
96 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน เม.ย. 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]121
97 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน เมษายน [ 2 พ.ค. 2565 ]75
98 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. 2565 - มี.ค. 2565) [ 5 เม.ย. 2565 ]72
99 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน มี.ค. 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]126
100 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 [ 4 เม.ย. 2565 ]53
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15