องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 245 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน พ.ย. 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]65
82 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน พฤศจิกายน [ 1 ธ.ค. 2564 ]62
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 23 พ.ย. 2564 ]68
84 จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 10 พ.ย. 2564 ]60
85 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]57
86 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน พ.ย. 2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]59
87 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน ตุลาคม [ 2 พ.ย. 2564 ]99
88 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม [ 29 ต.ค. 2564 ]58
89 รายงานงบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]59
90 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 28 ต.ค. 2564 ]56
91 กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ [ 20 ต.ค. 2564 ]63
92 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 20 ต.ค. 2564 ]89
93 จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เรื่อง แจ้งกำหนดการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 ต.ค. 2564 ]58
94 ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) [ 15 ต.ค. 2564 ]59
95 แผนการบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]57
96 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 4 [ 8 ต.ค. 2564 ]65
97 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (เดือน กค.2564-กย.2564) [ 8 ต.ค. 2564 ]63
98 ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 ต.ค. 2564 ]62
99 ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]58
100 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิก อบต. [ 6 ต.ค. 2564 ]93
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13