องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 245 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน มี.ค. 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]113
62 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 [ 4 เม.ย. 2565 ]45
63 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน มีนาคม [ 1 เม.ย. 2565 ]67
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565 ถึง มีนาคม 2565) [ 1 เม.ย. 2565 ]65
65 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 [ 1 เม.ย. 2565 ]44
66 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.พ. 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]63
67 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ [ 1 มี.ค. 2565 ]63
68 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ [ 1 มี.ค. 2565 ]61
69 ประชาสัมพันธ์ที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ประจำปี 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]3
70 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ [ 9 ก.พ. 2565 ]69
71 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ม.ค. 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]62
72 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน มกราคม [ 1 ก.พ. 2565 ]110
73 อัตตราภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]64
74 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ธ.ค. 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]62
75 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔) [ 5 ม.ค. 2565 ]67
76 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564) [ 4 ม.ค. 2565 ]62
77 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน ธันวาคม [ 4 ม.ค. 2565 ]97
78 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 [ 4 ม.ค. 2565 ]60
79 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 [ 4 ม.ค. 2565 ]65
80 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 [ 4 ม.ค. 2565 ]63
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13