องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 245 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1 [ 3 ม.ค. 2566 ]3
22 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 [ 1 ม.ค. 2566 ]2
23 รายงานงบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]10
24 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน พ.ย. 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]15
25 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566   [ 2 ธ.ค. 2565 ]12
26 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]11
27 ประกาศบัญชีรายชื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]11
28 ภาษีป้าย2566 [ 16 พ.ย. 2565 ]32
29 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ต.ค. 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]33
30 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]35
31 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม [ 31 ต.ค. 2565 ]7
32 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 31 ต.ค. 2565 ]4
33 แผนการบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ต.ค. 2565 ]49
34 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565) [ 5 ต.ค. 2565 ]56
35 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]53
36 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.ย. 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]67
37 รายงานเกี่ยวกับการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กันยายน [ 3 ต.ค. 2565 ]64
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2565 ถึง กันยายน 2565) [ 3 ต.ค. 2565 ]70
39 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 4 [ 3 ต.ค. 2565 ]0
40 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 [ 1 ต.ค. 2565 ]1
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13