องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 2 ก.ค. 2563 ]3
22 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 2 ก.ค. 2563 ]3
23 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]3
24 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]4
25 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]4
26 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]3
27 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]3
28 การชำระภาษีโรงเรือนภาษีที่ดินประจำปี 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]4
29 รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 19 มิ.ย. 2563 ]13
30 การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]4
31 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563) [ 3 เม.ย. 2563 ]32
32 โควิค19 ยิ่งรู้เร็ว ลดการแพร่เชื้อ เช็กอาการตามนี้ [ 10 มี.ค. 2563 ]40
33 การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]3
34 ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน [ 2 ส.ค. 2562 ]139
35 จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษี เดือนพฤษภาคม 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]18
36 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) [ 1 พ.ค. 2562 ]124
37 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) [ 1 พ.ค. 2562 ]127
38 จดหมายข่าว การจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 ประจำเดือนเมษายน [ 4 เม.ย. 2562 ]14
39 ความรู้เรื่องโรคเอดส์ [ 20 มี.ค. 2562 ]6
40 จดหมายข่าว การจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 ประจำเดือน มีนาคม [ 13 มี.ค. 2562 ]15
 
|1หน้า 2|3