องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 245 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]57
202 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน พ.ย. 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]58
203 จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2562 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เรื่องการยื่นแบบและชำระค่าภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ธ.ค. 2562 ]54
204 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ต.ค. 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]62
205 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]98
206 ประชาสัมพันธ์ตารางออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]141
207 จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2562 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ สำรวจป้ายภาษีประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]57
208 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]58
209 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 4 ก.ย. 2562 ]60
210 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]58
211 ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน [ 2 ส.ค. 2562 ]146
212 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]113
213 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]59
214 จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษี เดือนพฤษภาคม 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]61
215 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]102
216 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) [ 1 พ.ค. 2562 ]66
217 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) [ 1 พ.ค. 2562 ]69
218 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]59
219 จดหมายข่าว การจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 ประจำเดือนเมษายน [ 4 เม.ย. 2562 ]61
220 ความรู้เรื่องโรคเอดส์ [ 20 มี.ค. 2562 ]96
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13