องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 286 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 แจ้งประชาสัมพันธ์การออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]73
202 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ส.ค. 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]104
203 ประกาศแจ้งขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถึง 30 กันยายน 2563 นีั้ [ 1 ก.ย. 2563 ]116
204 จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2563 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เรื่อง ตารางออกรับชำรำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]71
205 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1/2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]67
206 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]117
207 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.ค. 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]69
208 แจ้งกำหนดการรณรงค์เรื่องไข้เลือดออก [ 22 ก.ค. 2563 ]114
209 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]79
210 ข่าวสาร ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]114
211 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563) [ 9 ก.ค. 2563 ]71
212 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3( เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563) [ 3 ก.ค. 2563 ]66
213 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]103
214 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน มิ.ย. 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]68
215 การชำระภาษีโรงเรือนภาษีที่ดินประจำปี 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]64
216 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]63
217 รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 19 มิ.ย. 2563 ]64
218 การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]74
219 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน พ.ค. 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]68
220 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 [ 21 พ.ค. 2563 ]67
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15