องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 224 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน พ.ย. 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]51
182 จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2562 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เรื่องการยื่นแบบและชำระค่าภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ธ.ค. 2562 ]49
183 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ต.ค. 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]54
184 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]84
185 ประชาสัมพันธ์ตารางออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]103
186 จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2562 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ สำรวจป้ายภาษีประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]49
187 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]54
188 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 4 ก.ย. 2562 ]54
189 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]50
190 ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน [ 2 ส.ค. 2562 ]102
191 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]105
192 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]52
193 จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษี เดือนพฤษภาคม 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]54
194 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]90
195 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) [ 1 พ.ค. 2562 ]55
196 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) [ 1 พ.ค. 2562 ]59
197 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2541 ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]55
198 จดหมายข่าว การจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 ประจำเดือนเมษายน [ 4 เม.ย. 2562 ]54
199 ความรู้เรื่องโรคเอดส์ [ 20 มี.ค. 2562 ]83
200 จดหมายข่าว การจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 ประจำเดือน มีนาคม [ 13 มี.ค. 2562 ]88
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12