องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
 


ช่องทางชำระเงิน Scan QR – Code หรือ Scan Barcode เพื่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564


2022-11-18
2022-07-11
2022-06-13
2022-06-06
2022-06-03
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-23
2021-12-24
2021-11-10