องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
 


กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ณ ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ


เรียน ผู้บังคับบัญชา

       วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ นำโดยนายกกรานต์  เขตจันทึกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ พร้อมคณะ ได้ดำเนินการบำรุงรักษาต้นไม้ ณ ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ โดยการ ตัดหญ้า ทำแนวกันไฟ และบำรุงรักษาต้นไม้ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบแปลงปลูกป่าโล่ใหญ่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

2020-07-16
2020-07-13
2020-07-09
2020-05-20
2020-05-19
2020-04-28
2020-04-07
2020-03-30
2020-03-19
2020-03-13