องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
การร้องเรียนร้องทุกข์


ที่ ชย 1318/1574 ร้องเรียนเรื่องความเสียหายจากสุนัข

    รายละเอียดข่าว

ผู้เสียหาย นางพรภินันต์ เลาะหนับ    เอกสารประกอบ

ที่ ชย 1318/1574 ร้องเรียนเรื่องความเสียหายจากสุนัข
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ