องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
 


ไข้หวัดใหญ่


ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจาการติดเชื้อ Influenza Virus สามารถติดต่อกันได้ผ่านทางการ สมผัส ไอ จาม หากติดเชื้อแล้วก็จะมีอาการเหมือนเป็นหวัด มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อแต่ในแต่ละคนจะมีอาการมากน้อยแตกต่างกันไป ในคนที่มีร่างกายแข็งแรงภูมิคุ้มกันดี หากป่วยแล้วอาจมีอาการไม่มาก แต่หากเกิดขึ้นในเด็ก หรือผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ อาจมีอาการรุนแรงหรือมีอาการแทรกซ้อนซึ่งอันตรายถึงเสียชีวิตได้





2024-07-12
2024-06-26
2024-05-23
2024-03-20
2024-02-05
2024-02-01
2024-01-10
2023-11-22
2023-09-29
2023-09-25