องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
 


ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า 2566


    องค์การบริหารส่วนตำบบ้านไร่ ได้ดำเนินการออกให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านไร่ ทั้ง 16 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 19 เมษายน - 1พฤษภาคม 2566

2024-03-20
2024-02-01
2023-11-22
2023-06-23
2023-05-12
2023-02-13
2022-11-18
2022-07-11
2022-07-03
2022-07-03